Ohhh gorgeous morning make for  gorgeous  makeup.  #NYFW preen