Todo mundo que entra solta um ownnn no stand da Risque - risque loves dog! Fofura!