รีวิวงานเขียนของผมชิ้นนี้ พลังโจมตีสูงกว่า 4000 ทะลุ AT Field