ปลื้มใจ pre-ris ครั้งสุดท้ายของชีวิต undergrad #ABAC 