นักแสดงเรียกเสียงกรี๊สสในโรงมาก เชื่อว่าครึ่งโรงมาดูรอบที่2  @kaewffk_kz  @Tomo_kotic @ohohmario @BVBank  ;)))