หล่อๆ เป็น mayor of 30,000 check-ins venue ;)) @foursquare #4sqth #ABAC #theYo