Gambar kaabah yang lebih dekat. Hm. Semoga dipanggil oleh Ilahi lagi. Ameen :)