Loved @McCollumAshley & @MonicaLeeNBC's with #Linny on the @todayshow. #LennyKravitzTODAY