Vår förbundsordförande i 30-tals outfit! #lastparty #sktfnomore