IHA MALI KA NG SINALIHAN NA LIGA...BUTI DI KA BINATUKAN NI #ANYGMA - #LOONIE ... Vs. #Zaito of #FLIPTOP