En ast it boek dan út hast, kinst der wer oare keunstjes mei útfine.