Love this ride! Pagpababa parang di ka na nakaupo. #BuwisBuhay