Umatras ako sa ride na to sa Ocean Park. Di ko kineri! #BuwisBuhay