#PWN over #OS-gelden:"Gaan we terug krijgen." In jaarrapport blz 30: "voorziening wegens oninbaar."
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/article11058831.ece/’Ontwikkelingshulp-geen-taak-van-PWN’--