412. Hitokiri Battōsai (Kenshin HImura// Rurouni Kenshin).