ka gita nyanyi lagi kisah 8 dirham di HUT SCTV 21 :)