Picture perfect #Lithuania: Traikai Castle. Isn't it gorgeous? #Travel #Baltics #Lithuania #Trakai