first time, hindi ako nagnakaw ng vector sa google. hoho! @ohmaegosh