@SimonKvamm man gnaver da ikke i sine venner ;P Sikken en vampyr :)