แม่จะซื้อคู่นี้ให้ >/////< คนละครึ่งกับแม่ กูพันนึง แม่ห้าร้อย คนละครึ่งตรงไหนว่ะ ?