Är det enligt Metro ett fel att inte ha fel? Känns lite oklart.