ถ้าลงตึกจอดรถที่ #ABAC จะนานเกินครึ่งชม. ขนาดนี้ละก็นะ!!!!