@whitneykolb and @PitbullsPosies celebrating the #StatAcad!