..πιο ορνιθοσκαλίσματα και δυσανάγνωστα σου βγαίνουν τα μάτια έξω και πεθαίνεις! #proficiency #metafrasi_voc