warempel ook nog aan het strand gespeeld en gelegen.