ASCII art - alive and well in the world of SPICE data : ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/MRO/kernels/fk/mro_v01.tf