#osteria_nico, #kotoku #maga9 #gundamcafe #shinagawa #train #つばめグリル_ #afsdxnikkor35mmf18g #keikyu