Bericht over bezoek #StephenFry aan #HappyFeet met duidelijk aangegeven wie wie is: