รถตู้ #ABAC AUG2 กับ AUG8 จะพูดเรื่องความปลอดภัยก็ยากนะ ภาพจาก fb @kingofbiggy