แม่บอก รองเท้าคู่ที่ปี รักที่สุดอยู่ไหน เก็บของก็หาไม่เจอ รีบวิ่งขึ่นไปดู อ่าวก็ยังอยู่ #am1 #atmos #elephant :D