Sasha Eisenman, Teen Vogue #AlexPettyfer Photoshoot