Have you entered yet?...
Boho chic BNY denim!  http://t.co/xoFeeYJ  #BNYDENIM