#ternyata adermatoglyphia adlh kelainan genetik yg menyebabkan
seseorang tidak mempunyai sidik jari.