Ευνοικές διατάξεις Βενιζέλου για ένστολους (κλασσικά)