Glömma att plocka ur kaffefiltret & åka bort i några veckor.