'cause yeah, kahit mahirap, sa love, walang mahirap. :D HAPPY MUCH.