Hahaha ni kelakar tgk #safeesali marah keeper sngpre