#GoodDeedForTheDay 'Dear ChickenJoy, omnomnomnom' -Pussy