The gorgeous Maggie Q on the press line. #Nikita #SDCC