#slordig De letters van de afkorting staan verkeerd om. http://t.co/rSlQQRK