Vad är väl en semester på slottet... - om inte alldeles, alldeles underbar!