@StjerneBacon #Bestillingsblokka e herved inndratt... Æ e itj nå #Sherpa #Angryboss #Represalier #Piskpåpung