Bocah-bocah enom padha kompak nganggo klambi surjan. #tradisional #javanese