#Hoogerland mag een bikkel zijn maar als ik deze foto zie ... #tendam bikkel!