So bale ito yung dahilan ng paghihintay ni @camylnunez kay #Meca