#fm802noa #sumo #etv #NowPlayingJP #colopl_msg #osaka #shinkansen #train #shinosaka #japon