#fuzoku 16:41_ #ninpu #NowPlayingJP #bonyu #osaka #genpatsu #osaka #shinkansen #train #shinosaka