Caricatura de Simón Díaz, realizada por Rixio Nuñez.