ยาผงเหลืองตราสิงห์คำ กิ๋็นข้าวลำนอนหลับดี :D cc @scoopthelove