1st quarter pa lang wala na kong boses! #GoLaSalle!